Tlumiče hluku

Nedílnou součástí naší činnosti je dodávka a instalace tlumičů hluku pro strojovny dieselgenerátorů a kompresorů, pro velké ventilátory a rozvody vzduchotechniky.

Tlumiče hluku spalin u kotlů a spalovacích motorů jsou vyráběny tak, aby zajistily útlum hluku na požadovanou úroveň a současně umožnily odvod spalin od motoru bez nadměrné tlakové ztráty. Je možné je instalovat jako vertikální, postavené vedle motoru, nebo horizontální, na ocelové konstrukci nad motorem.  Podle požadavku na útlum jsou tlumiče provedeny jako absorpční, nebo absorpčně rezonanční. Součástí instalace může být i trojsložkový vnitřní a venkovní spalinovod v nerezovém provedení, vlnovcový kompenzátor pro napojení na motor a revize spalinové cesty.

 

Vzduchotechnické tlumiče hluku jsou navrhovány a instalovány hlavně pro tlumení hluku ve strojovnách dieselgenerátorů a velkých průmyslových ventilátorů. Tlumiče jsou dodávány včetně sdružovacího pláště a protihlukové izolace. Součástí dodávky jsou klapky, protidešťové žaluzie a vzduchotechnické potrubí. Tlumiče mohou být provedeny jako kulisové, nebo jádrové. Výpočet tlumičů v programu AKUAIR.

 

 

Tlumiče pro kondenzátory a suché chladiče jsou řešením tam, kde je potřeba dosáhnout nižší hladiny hluku ventilátorů. Lze je instalovat na nové i stávající zařízení bez nutnosti odstávky a zásahu do chladicího okruhu.