SOUNDPROOF s.r.o. je česká společnost specializovaná na dodávky protihlukových výrobků, realizaci protihlukových opatření a kontejnerizaci technologií. Vycházíme z produktového portfolia, zkušeností a tradice českého výrobce společnosti Stavoklima s.r.o. Umíme Vám nabídnout jak standardní řešení na bázi sériově vyráběných protihlukových výrobků, tak i řešení na míru, připravené a vyrobené podle konkrétních podmínek instalované technologie, požadavků na úroveň hluku a prostoru, ve kterém má být technologie instalována. Cílem je technické řešení splňující jak technické požadavky, vysokou spolehlivost, kvalitu provedení i představy zákazníka o řešení. Řešení zpracováváme v součinnosti se zákazníkem, od návrhu, přes výrobu a instalaci technologie až po uvedení do provozu. Návrhy řešení jsou provedeny ve 3D. Pro instalaci speciálních technologií používáme specializované subdodavatele, nebo začleníme dodavatele doporučeného zákazníkem.