Kontejnerizace technologií


Do kontejneru lze zabudovat prakticky každou technologii, která svými rozměry a provozními podmínkami odpovídá tvaru a velikosti kontejneru. Limitem pro velikost kontejneru jsou pak přepravní rozměry.

S využitím zkušeností z realizovaných projektů upravíme standardní přepravní kontejner ISO20, 30 a 40, nebo vyrobíme kontejner nestandardních rozměrů a zabudujeme do něj Vaši technologii tak, aby spolu s kontejnerem tvořila jeden logický celek. Pro technologie větších rozměrů je možné spojit dva a více kontejnerů.

Kontejnerová řešení lze použít pro zabudování motorgenerátorů, kompresorů, kogeneračních jednotek, úpravny vody, plynu, čerpadel, chladicího zařízení, IT techniky (datové centrum, spojovací technika), mobilní laboratoře, zkušebny, studia, dílny…

  • Kompaktní instalace technologie s možností vybudování pracoviště obsluhy
  • Integrace technologie do kontejneru, instalační a servisní otvory, úprava kontejneru podle specifických nároků na větrání, chlazení nebo vytápění.
  • Vysoká rychlost instalace na místě s možností snadné převozitelnosti v budoucnosti
  • Mobilní řešení – konstruované přímo pro pravidelné převážení celku a jeho snadné zprovoznění
  • Izolovaný kontejner (hluková, tepelná nebo požární izolace)
  • Kontejnerové sestavy – spojení dvou a více kontejnerů do jednoho celku nebo sestava několika samostatných kontejnerů s propojením technologií.

Příkladem sofistikované integrace technologie do kontejneru je mobilní modulární datové centrum (MMDC), kde kontejnerizace infrastruktury datového centra je prováděna pro Altron, a.s.

Kontejner, v případě MMDC, tvoří nedílnou součást „All in one“ řešení datacentra. Všechny podpůrné technologie i vlastní IT jsou zabudovány v jednom kontejneru. Kontejnerové datové centrum může být osazeno IT technikou a připraveno k rychlé instalaci, nezávisle na tom jak probíhají přípravné práce na místě budoucí instalace.   Vlastní instalace MMDC pak spočívá pouze v usazení kontejneru jeřábem na připravený základ (volnou zpevněnou plochu), připojení napájecích a datových kabelů. Instalace a uvedení do provozu tak může proběhnout za jeden den nebo i jen za několik hodin.