Zákazníci

V oblasti protihlukových opatření jsou zákazníky jak průmyslové podniky, které řeší snížení hluku v pracovním prostředí, tak podniky v blízkosti obytné zástavby, řešící snížení hluku pod hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb, výrobci, dodavatelé a provozovatelé dieselgenerátorů, kompresorů, čerpadel, chladicích agregátů.

Kontejnerová řešení jsou určena pro zákazníky, kteří potřebují nainstalovat technologii bez velkých stavebních úprav, nebo umístěním mobilního zařízení výrazně zkrátit stavební řízení. Zákazníky jsou dodavatelé a integrátoři, kteří chtějí zabudovat stroj, nebo technologický celek do standardního kontejneru ISO20, ISO40, nebo do kontejneru postaveného na míru.

Nabízíme spolupráci autorizovaným pracovištím pro měření hluku projektantům a dodavatelům technologických zařízení. Pro zákazníky chystáme ve spolupráci s akreditovanou laboratoří pro měření hluku a vibrací seminář „Snižování hluku v pracovním prostředí“ s praktickými ukázkami měření hluku a protihlukových opatření. Seminář je naplánován na druhou polovinu roku 2017. V případě Vašeho zájmu o účast na semináři zašlete prosím kontaktní e-mail, abychom Vám mohli poslat pozvánku.