Produkty a řešení

Identifikace zdrojů hluku – služba zahrnující zmapování zdrojů hluku, orientační technické změření hladiny akustického tlaku u jednotlivých zdrojů a doporučení pro snížení hluku. Výstupem z Identifikace zdrojů hluku je záznam, který sice nenahrazuje autorizované měření hluku, ale může sloužit pro rozhodování o řešení protihlukových opatření, o prioritách v jejich instalaci, časové, technické a finanční náročnosti. Služba Identifikace zdrojů hluku je placená, v případě realizace protihlukových opatření naší firmou bude odečtena z celkové ceny.

Produkty – standardní výrobky z programu společnosti Stavoklima, které společnost SOUNDPROOF instaluje podle požadavku zákazníka

 • Vzduchotechnické tlumiče hluku  JTH, JTHE, GLIDEFLOW
 • Protihlukové žaluzie
 • Spalinové tlumiče hluku

Standardizovaná řešení  předem připravená řešení odhlučnění strojů a zařízení, která jsou vyráběna v kusové, nebo sériové výrobě.

 • Technologické kontejnery ISO20 a ISO40 pro zabudování motorgenerátorů
 • Akustické kryty tepelných čerpadel SILETNTBOX
 • Mobilní protihlukové stěny AKUBAGS

Komplexní řešení – protihlukové stěny a kabiny z panelů systému SOUND 100 a SOUND 50. Akustická ochrana pro aplikace v průmyslu i ve stavebnictví, kde jsou instalovány rozměrné zdroje hluku.

 • Nosný rám a ocelová konstrukce
 • Protihlukové panely SOUND 100 a SOUND 50
 • Revizní dveře, montážní otvory a prostupy
 • Větrací otvory s garantovaným účinkem akustického útlumu
 • Kompletní montáž (případně jen šéfmontáž), oživení servis a měření hluku

Projektové řízení a logistické operace zákazníkům můžeme nabídnout dlouholetou zkušenost s řízením nestandardních projektů a logistiky, jako je výměna chladicích zařízení za provozu technologie, stěhování dieselgenerátorů na střechy objektů či zajištění exportního balení a námořní přepravy.

U kontejnerových řešení provedeme i integraci technologie do kontejneru tak, aby s ním tvořila jeden celek.