Realizace protihlukových opatření


Hlavním zaměřením
 společnosti SOUNDPROOF s.r.o. je komplexní realizace protihlukových opatření, od hlukové studie, přes návrh, dodávku materiálu až po finální provedení instalace. Chceme Vám nabídnout protihlukové kryty, stěny, kapoty nebo kontejnery pro jednotlivé stroje, nebo technologické celky.
Specializujeme se na snižování hluku v pracovním i komunálním prostředí realizací protihlukových opatření u technologických zařízení, jednotlivých strojů i celých výrobních linek.

  • Technologická zařízení lze zakrýt samostatně protihlukovou kapotou, nebo oddělit protihlukovou stěnou.
  • Pro snížení odrazu hluku od stěn a stropu je realizován obklad pohltivými panely.
  • Tam kde to vyžaduje charakter výroby lze protihlukovou kabinu vybudovat jako samostatné pracoviště, které zajistí ochranu obsluhy před nežádoucím hlukem.
  • Velkoformátové protihlukové stěny  jsou realizovány v systému SOUND 100 a SOUND 50 kolem hlučné části výrobního provozu.. Součástí dodávky jsou pak podle požadavku zákazníka i přístupové a revizní dveře, okna, větrací otvory, osvětlení…
  • Dodáváme akustické kapoty a kontejnery pro dieselagregáty, kompresory, klimajednotky, tlumiče hluku spalin velkých dieselagregátu včetně dodávky spalinovodů, tlumiče hluku vzduchotechnických rozvodů a protihlukové žaluzie zajišťující současně proudění vzduchu i útlum hluku.

Naším cílem je navrhnout taková řešení, která splní jak technické požadavky na útlum hluku, tak nároky zabudované technologie na provozní podmínky (větrání, chlazení, požární ochranu…). Řešení je připravováno vždy individuálně, ve spolupráci se zákazníkem a s ohledem na provozování, obsluhu a servis technologie. Menší zdroje hluku mohou být zabudovány do samonosných protihlukových kapot, rozměrné technologie  a akustické zdroje mohou být obestavěné hlukovou stěnou s vlastní nosnou ocelovou konstrukcí.